Niigata Machine Techno là nhà sản xuất máy móc hàng đầu với 123 năm lịch sử. Là một nhà sản xuất máy ép phun và máy công cụ với một lịch sử lâu đời, kỹ thuật của chúng tôi đã trở thành công nghệ tiên tiến.

Kể từ khi máy ép nhựa toàn điện đầu tiên của chúng tôi ra đời vào năm 1983, chúng tôi đã luôn giữ vị trí tiên phong của mình bằng cách phát triển các máy ép nhựa dạng đứng toàn điện đầu tiên trên thế giới và chế tạo các loại máy ép nhựa có kích cỡ lớn.

Chúng tôi cố gắng mỗi ngày để cung cấp các thiết bị chất lượng tốt nhất có thể giúp cho hoạt động kinh doanh của khách hàng được thành công đồng thời phát triển những công nghệ tiên tiến.

Niigata Machine Techno is a leading machinery manufacturer with 123 years of history. As a manufacturer of injection molding machine and machine tool with a long history, our craftsmanship has been turned into cutting-edge technology.

Since our first all-electric injection molding machine in 1983, we kept our progressive status by developing world’s first all-electric vertical injection molding machines and all-electric large sized injection molding machines.

We strive every day to provide the best quality possible for customer’s successful business and to develop innovative technology.

Khách hàng tiêu biểu:

 

Ảnh nhà máy khách hàng đang sử dụng trong nhà máy: