Sự kiện

Tin tức

  • Tập đoàn Paramount đạt lợi thế trong ngành công nghiệp sữa

    Tập đoàn Paramount đạt lợi thế trong ngành công nghiệp sữa Dòng Venus cung cấp công nghệ ép đúng giá trị Khi làm việc vào ca 2 và ca 3, máy Venus tự chạy cho đến khi quá trình sản xuất hoàn thành, người công nhân chỉ cần làm việc ca 1. Sau đó máy tự động dừng và ở vào chế độ chờ cho đến khi người công nhân đến làm việc lại vào thứ hai để khởi động lại máy, lấy sản phẩm đi, đẩy keo thừa. Sau đó máy sẽ trở lại hoạt động bình thường. Từ trái sang phải: Robert Jergens, nhân viên kinh doanh thiết bị
    Read More
  • 1